Преобразуване на букви

Преобразувайте букви в текстове в големи и малки букви

menu_open
Оставете коментар
refresh
Коментари
Все още няма коментари

Преобразувайте в големи букви

Можете лесно да преобразувате малките букви в големи букви в текстове с процеса на преобразуване в големи букви. Просто поставете текста си в областта за писане и натиснете бутона за големи букви.

Преобразувайте в малки букви

Можете лесно да преобразувате големите букви в малки букви в текстове с процеса на преобразуване в малки букви. Просто поставете текста си в областта за писане и натиснете бутона за малки букви.

Преобразуване на букви в формат на изречение

Можете да преобразувате големи букви в формат на изречение в текста, който пишете. Този процес ще приложи уголемяването на големите букви, като обърне внимание на началата на параграфа и знаците за пунктуация.

Увеличете първата буква на всяка дума

С безплатния инструмент за преобразуване на букви можете да приложите операцията за увеличаване на първите букви на всички думи във въведения текст. Просто въведете текст в текстовото поле и щракнете върху бутона за големи букви.

Преобразуване на смесени букви

С този метод можете да приложите операцията за преобразуване на букви във въведени изречения въз основа на двоично или нечетно число букви. Например, в двоичната дума операцията за преобразуване на букви "смесена" ще бъде променена на "мИшАнО". В обратен ред ще бъде променена на "МиШаНо". Въведете текста и след това щракнете върху бутона за смесени, за да приложите този метод.

Безплатен инструмент за преобразуване на големи и малки букви

С безплатния онлайн инструмент за преобразуване на букви Karcode можете бързо и лесно да преобразувате буквите в текстовете си в големи или малки букви.

Преобразувайте букви с ИНСТРУМЕНТ в големи и малки букви

Преобразувайте малките букви в големи букви и големите букви в малки букви с инструмента за конвертиране. Преобразувайте големи или малки букви с онлайн конвертиране на символи.

word counter sayac