TR | EN | DE
Банково проследяване

Банково проследяване

Банково проследяване

С модула за проследяване на банкови сметки на безплатната счетоводна програма можете незабавно да проверите банковите сметки на вашата компания, лесно да управлявате финансовите си движения и да видите ясно финансовото си състояние.

Незабавно банково проследяване

Безплатният софтуер за проследяване на банки ви позволява да автоматизирате всичките си банкови транзакции. Можете незабавно да проверите всичките си банкови транзакции, без да губите време в изтегляне на извлечения или ръчно въвеждане. Този модул гарантира, че вашите банкови салда са актуални и точни и предоставя подробна разбивка на вашите банкови транзакции.

Анализ на приходите и разходите

Улеснява ви да правите финансов анализ, като класифицирате приходите и разходите на вашата компания. С помощта на безплатен софтуер за банков мониторинг можете да преглеждате банковите си транзакции за определен период от време, да отчитате приходи и разходи и да управлявате паричните потоци по-ефективно. Можете също така да направите финансовия си план по-здрав, като вземете предвид очакваните плащания и събирания.

Удобен за потребителя интерфейс

Благодарение на своя лесен за използване интерфейс, безплатната програма и модул за проследяване на банки са проектирани да се използват лесно от всеки. Предлагайки бърз достъп до детайлите на вашите банкови транзакции, този модул сигурно съхранява вашите финансови данни и поддържа сигурността на вашите данни на най-високо ниво.

Дръжте финансите си под контрол

Безплатният софтуер за проследяване на банки е важен инструмент за по-ефикасни финансови процеси във вашата компания. Този модул ви позволява да управлявате вашите финансови транзакции прозрачно, бързо и без грешки, така че винаги да държите финансовото състояние на вашата компания под контрол.