TR | EN | DE

Karcode / Онлайн уеб инструменти

Онлайн уеб инструменти

Онлайн уеб инструменти

Онлайн уеб инструментите предлагат всички решения, от които се нуждаете, за да успеете в дигиталния свят на една платформа. Не изискващи изтегляния или инсталации, тези инструменти ви позволяват да проектирате уебсайта си, да управлявате акаунтите си в социалните медии и да оптимизирате цифровите си активи. Със своя удобен за потребителя интерфейс и мощни функции, онлайн уеб инструментите ви помагат както във вашите индивидуални проекти, така и в цифровите процеси на вашия бизнес. Той осигурява незабавен достъп, спестявайки ви време и пари.

  • Брояч на символи : С помощта на този инструмент можете да броите знаци, букви, думи и абзаци във вашите текстове. Можете също да преброите повтарящи се текстове.
  • Преобразувател на букви : С помощта на този инструмент можете да промените буквите в текстовете си от главни на малки или малки на главни.
  • MD5 шифроване : С помощта на този инструмент можете да шифровате въведения текст с MD5. Просто въведете текста.
  • SHA1 шифроване : С помощта на този инструмент можете да шифровате въведения текст с SHA1. Това е бързо и полезно.
  • Конвертор на байтове : Използвайте този инструмент, за да конвертирате въведени стойности на байтове в байтове, килобайтове, мегабайти, гигабайти, терабайти, петабайтове, екзабайтове.
  • CSS инструменти : С този инструмент можете да използвате бързо и лесно инструменти като градиентен цвят, заобляне на ръбове и избор на цвят.
  • Дистанционно управление на клавиатурата : Управлявайте клавиатурата и мишката на вашия компютър от мобилни устройства без необходимост от мобилно приложение.