TR | EN | AZ
Karcode Free Web Tools

Stok İzləmə

Stok İzləmə

stok izləmə modulu ilə stoklərinizi problemsiz idarə edin

Siz qeyri-məhdud sayda fond kartlarını təyin edə bilərsiniz, müəyyən edilmiş ehtiyatlarınızı fərqli qruplaşdıra bilərsiniz.

Əl əməliyyatına ehtiyac olmadan satışdan sonra avtomatik yenilənən stok statusunuzu asanlıqla izləyin.

Səhmləri necə izləmək olar?

Ehtiyatların izlənməsi zamanı istehsal və satış miqdarları nəzərə alınır. Hər reallaşdırılmış satış məbləği inventardan çıxıldığı halda, hər bir istehsal məbləği mal inventarına əlavə edilir. Stokun məhsul növünə görə izlənilməsi şərti ilə cari satışları qarşıladıqdan sonra da yeni sifarişlər olması halında istehsala ehtiyac olmadan sifarişləri qarşılamaq üçün kifayət qədər ehtiyat saxlamaq da vacibdir. Bundan əlavə, anbar planlaması, dövri olaraq artması və ya azalması gözlənilən məhsul tələblərinə uyğun olaraq müntəzəm olaraq aparılmalıdır.

Uğurlu
Xəta Baş Verdi