TR | EN | AZ
Karcode Free Web Tools

Faktura İzləmə

Faktura İzləmə

Satış və alış fakturalarını qeyd edin, fakturaları tez və asanlıqla izləyin

Faktura İzləmə Modulu

Biznesinizin gəlir və xərclərini səhvsiz izləmək üçün alış-satış fakturalarını izləmək çox vacibdir. Təchizatçılarınızdan aldığınız məhsullar üçün alış fakturalarınızı və müştərilərinizə satdığınız məhsullar üçün satış fakturalarınızı Karcode bulud ilə saxlaya bilərsiniz və biznesinizin ön mühasibat idarəçiliyi üçün əhəmiyyətli bir addımı tamamlamış olacaqsınız.

Ümumi Tutulmalar və Vergi Çıxarmaları

Əlavə ayırma modulları ilə ara cəmi, məbləğ və vergilərdən çıxa bilərsiniz.

Uğurlu
Xəta Baş Verdi